Aile Terapisi

Aile, toplumun en küçük sosyal birimidir. Aile, birey için hayat merkezi, bireyin içinde bulunduğu temel ve en önemli sosyal gruptur. Aile üyeleri arasındaki ilişkiler, bireyin gelecekte kuracağı ilişkilerin temel taşını inşa eder. Çocuk ailede topluma hazırlanır, anne-baba, çocuk arasındaki etkileşimden hareketle güven duygusunu oluşturur. Toplum dinamikleri ile baş edebilme becerisini aile içerisinde geliştirir. Güçlü bir ailede yetişen çocuk, hayatını devam ettirebilecek enstrümanlarla donanarak büyür.

Aile bütünlüğünde olabilecek her türden aksaklık ise çocuğun gelişimine sekte vurabilecektir. Bütünlüğü bozulan aileye bu noktada aile danışmanlığı yardım edecektir.

Özel gereksinimi olan bireylerle yaşamak ve bakım vermek aile bireylerine “yüklenme” ( burden) duygusu vermektedir. Ailelere uyguladığımız profesyonel destek ve terapi hizmetleri, ailelerin stresini azaltıp, iyilik düzeylerini arttırır.

Benzer sorunları olan ailelerle bir araya gelmeleri sağlanarak gereksinimleri olan konularda bilgi aktarılarak ve yasal konularda bilgilendirilerek terapi hizmeti verilir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top